۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

معلمی عاشقی است


،معلمی عاشقی است، سال سی و دو، همان سالی که کودتا شد مصدق افتاد شاه دومرتبه برگشت، انگلیس رفت، آمریکا آمد ...و توده ای ها فراری شدند ,معلمی عاشقی است


  •  

۱ نظر: