۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

ابوالحسن کریمی و هوشنگ نیری باهم همکلاس بودند_ این عکس رامحمد الهامی که در صفحه دوستداشتنی لاهیجانی ها باشترک گذاشته است خیلی به دلم نشست و یاد آور دوره جوانی خودم و معاشرت با این عزیزان است، این گروهی از جوانان نخبه لاهیجان بودند و سرنوشت چه رقم ها که برای آنها نزد .دبیرستان مهرگان شهید مصطفی خمینی فعلی لاهیجان آذر ماه چهل و پنج دانش اموزان سالهای چهارم و پنجم و ششم ریاضی ردیف جلو ایستاده از راست: علی مصطفی الهامی ، سلیمی، فواد فردوس، هوشنگ نیری،حسین کارگر دانشمند، آقای سپهری دبیر فیزیک ، ابوالحسن کریمی، مسعود اکرامی، محمود کاوه منش، سید مصطفوی، اسماعیل کریمی دردشتی،محمد جواد شعاع حسنی نشسته از راست: محمود پور یوسفی، شیخ الاسلامی، نادر عسگری رانکوهی، کریمی خوشحال. ردیف دوم ایستاده از راست: محسن پور،صمدی، سیروس ملک شعار، محمود طائف طاهر، رجب زاده، علی آزادبر، حسین کیایی، ناشناس، کاظمی لیالستانی، داریوش طالبی. ردیف سوم ایستاده از راست: دیوَس، هوشنگ کریم، اسداله محیطی اصلی، محمدرضا حسن پور، یوسفی خوبده، ارجمند،ناشناس،محمودی،مهدی راستروان

سرنوشت چه رقم ها برای آنها  که نزد ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر