۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه


دکتر علیرضا پاکپور، پدر مرحوم منوچهر پاکپور ،آدم های همسن من منوچهر را خوب بیاد دارند با آن همه حیوان های خشک شده اش در ساختمان باغ کشاورزی لاهیجان که کارمند آنجا بود وچون شکارچی بود انواع حیوانات راشکار و سپس" تاکسی درمی "میکرد یا خشکش میکرد، در فیگور های مختلف واز حیوانات کوچک وبزرگ ودر ساختمان دوطبقه مرکزی و اداری باغ نمایشگاه دائم داشت وگروه گروه مردم برای تماشا میرفتند آنجا . باغ کشاورزی مرکز تحقیقات و پرورش انواع گیاهان باغی بود که توسط کاشف السلطنه وهمکار انگلیسی اش بنام "برتی با "تاسیس شده بود وانواع گل و گیاه وارداتی پرورش داده میشد . اولین بار درکودکی گلخانه شیشه ای بزرگ را آنجا دیده ام 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر