۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

لاهیجان میدان چهار چراغ_درایام جشن تاج گذاری محمدرضا شاه طاق نصرت بناکرده بودند که اول خیابان رضاشاه شرقی بطرف جاده آستانه و رشت قرار داشت .سیم هوایی تلفن مغناطیسی که به مرکز تلفن اول کوچه گلشاهی ها میرفت مشهود است .

لاهیجان میدان چهار چراغ
درایام جشن تاج گذاری محمدرضا شاه طاق نصرت بناکرده بودند که اول خیابان رضاشاه شرقی بطرف جاده آستانه و رشت قرار داشت .سیم هوایی تلفن مغناطیسی که به مرکز تلفن اول کوچه گلشاهی ها میرفت مشهود است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر