۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

زیتا مبرهن این عکس را در فیسبوک به اشتراک گذاشته است لاهیجان سال 1356 زیتا مبرهن این عکس را در فیسبوک به اشتراک گذاشته است وادمین صفحه لاهیجانی های ف ب زیر عکس یادداشتی باین شرح گذاشته است که سال پنجاه و شش در لاهیجان ، زمانی نه مردم و نه مجسمه هایش ارشاد نشده بودند و مردم در زیر یوغ استبداد و فقر زندگی میکردند !... من فکر میکنم به طعنه نوشته است. یک نفر این عکس را دوباره باشتراک گذاشت و نوشت ...بسیار عکس زیبایی است ولی نوشته های زیرعکس را قبول ندارم ، تا نظر شما چی باشد !؟ http://yaranrachehshod.blogspot.com/2012/01/1356.html

 زیتا مبرهن این عکس را در فیسبوک به اشتراک گذاشته است 
لاهیجان سال 1356 زیتا مبرهن این عکس را در فیسبوک به اشتراک گذاشته است وادمین صفحه لاهیجانی های ف ب زیر عکس یادداشتی باین شرح گذاشته است که سال پنجاه و شش در لاهیجان ، زمانی نه مردم و نه مجسمه هایش ارشاد نشده بودند و مردم در زیر یوغ استبداد و فقر زندگی میکردند !... من فکر میکنم به طعنه نوشته است. یک نفر این عکس را دوباره باشتراک گذاشت و نوشت ...بسیار عکس زیبایی است ولی نوشته های زیرعکس را قبول ندارم ، تا نظر شما چی باشد !؟ http://yaranrachehshod.blogspot.com/2012/01/1356.htmlهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر