۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

برای شماست ! بمناسبت چهاردهم فوریه _عکس #محمدرضاتوکلیما به رنج های انسان فکر کردیم 
و برایش چاره ای اندیشیدیم 
به فقر و بی عدالتی فکر کردیم 
و راه حل مناسبی برایش پیدا کردیم 
ما در اسرار طبیعت تأمل کردیم 
در زیبایی گل و گلنار
در نقاشی ِ کلاسیک خداوند روی بال پروانه ها 
در کوبیسم چهرهٔ کروکودیل در لجن زارهای افریقا 
در سمفونی رودخانه ها 
وقتی که از بالای پل به آن گوش می کردیم 
در مارش نظامی ِ طوفان ها 
وقتی که شهرهای ساحلی را در هم می کوبید 
ما حتی به درشتی هندوانه و 
کوچکی ِ گردو 
فکر کردیم 
ما هنوز هم فکر می کنیم 
اما نمی دانم چرا به نتیجه نمی رسیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر