۱۳۹۱ فروردین ۲۷, یکشنبه

کاه بیجار اطاقور _ Kahbijar Otaghvar

Photo : mohammadreza Tavakoli
http://www.gomapper.com/travel/map-of/kahbijar.html

Photo : mohammadreza Tavakoli
A sign in Kahbijar !

۱ نظر: