۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

پله ها ی کوچه ی جور پشته_کوچه های گابنه لاهیجان

شعر بافان لاهیجان کارخانه کریم

کوچه های گابنه لاهیجان

تکیه پیرعلی لاهیجان

بقعه پیرعلی لاهیجان

تکیه پیرعلی لاهیجان


کوچه های گابنه لاهیجان
بقعه جور پشته لاهیجان

پله ها ی کوچه ی جور پشته

مسجد اکبریه گابنه لاهیجان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر