۱۳۹۱ مهر ۳, دوشنبه

آن شب که باران اومد _ اونوقتا متل اینکه سرما بیشتر بود ، برف و باران بیشتر میامد . یادمه بعضی سالها بارون میامد و چندین شب و روز مداوم یه زیر باشدت میبارید وتمام کوچه ها وخیابونا را آب میگرفت فاضلاب های قجری خشتی با ملاط گل رسی که چندتایی که از جنوب بطرف شمال شهر از قدیم باقیمانده بود جواب نمیداد و سر ریز می شدند ، خلاصه زندگی و وکار و کاسبی از رونق میافتاد و شهر تقریبآ تعطیل میشد. کم کم که باران بند می آمد و هو ا روشن میشد آب فروکش میکرد رودخانه طغیان میکرد وکورپی لاهیجان یا پل آهن سیمانی راه رشت سر ریز میشد و آب از روی پل هم رد میشد و رفت و آمد مختل میگردید و کسی جرات عبور از روی پل را نداشت. اطراف پل که باغ توت طوافی ها بود زیر آب میرفت و همه ی اطراف پل نمای دریاچه با آب گل آلود پیدامیکرد . رودخانه لاهیجان که از غرب غریب آباد و لاشیدان میگذشت بطرف زمین های پست تر و بطرف روستاهای نوبیجار و متعلق محله میرفت و ممکن بود هفته ها و حتی ماهها بصورت آبگیر میماند و بیجارها باغ چای ها هم بشکل تالاب در میامد وانواع ماهی وکولی و کپوروماهی سیپلی میشد بطوریکه روستاییان و شکارچیان پس از فروکش کردن آب میرفتد در بیجار و باغ چای ماهی سفید میگرفتد مصرف میکردند

کوچه توکلی صبح سوم مهر نود ویک

میدان چهار چراغ صبح سوم مهر نود ویک

عکس از موریس باقری ،باران شدید سوم مهر نود ویک و کوچه ای در لاهیجان
Lahijan Iran September,24,2012,Navid Sajedi's Shot.

Lahijan Iran September,24,2012, Mehrdad Gerami's  Shot.

Lahijan Iran September,24,2012,Navid Sajedi's Shot.

Lahijan Iran September,24,2012,Saed Mpour's Shot.

Lahijan Iran September,24,2012, Mehrdad Gerami's  Shot.

Lahijan Iran September,24,2012,Aida Ns's Shot. 

Lahijan Iran September,24,2012,  Soheil Refahi's    Shot.
  باران تندوشدید،همراه با رعد و برق و صدای مداوم باران ، دیشب لاهیجان بیدار بود !   سوم مهر نود و یک  لاهیجان آن
همایون بازرگان : 
دردناک ترین عکسی که صبح امروز گرفتم.
درحین عکس برداری  سرباز نیروی انتظامی درحین خدمت منو سوار ترک موتورش کرد وبرد خونه ش.
گفت چند ماهی نیست که ازدواج کردم,این وضع خونه م. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر