۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

! مجلس ترحیم خسروفروردین در قریه کیسم برگزار شد

مهندس خسرو فروردین _آرشیتکت
http://yaranrachehshod.blogspot.com/2012/06/blog-post_24.html

۱ نظر:  1. به خانواده محترم فروردین تسلیت میگوئیم وبرای بازماندگان سلامتی وصبر آرزو مینمائیم.

    پاسخحذف