۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

چشمت به خواب می ماند لبت به هق هق گریه های روز عاشورا تو را که مثل حرم بی شقاوتی و پاک تو را که مثل اذن غروب قم غم انگیزی تو را که مثل گلدسته ها ........ بیژن نجدیچشمت به خواب می ماند
لبت به هق هق گریه های روز عاشورا
تو را که مثل حرم بی شقاوتی و پاک
تو را که مثل اذن غروب قم غم انگیزی
تو را که مثل گلدسته ها ........


بیژن نجدی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر