۱۳۹۱ آذر ۲۶, یکشنبه

جمعیت لاهیجانی ها در میدان چهار چراغ ,این عکس را نمیدانم چه کسی باشتراک گذاشته است سعید مجاوری یکی از این ها را دستکاری کرده است سمت راست عکس همان عمارت پیله مسیوداراکوب ؟ از دور شیطان کوه هم نمایان است؟ آیا میدان چهارچراغ است ؟ آیا متینگ حزبی است ؟ پوشش مردم عجیب است مربوط به چه زمانی است ؟
۱ نظر:

 1. علی امیریدر مقابل سئوآل من درمورد این عکس چنین نوشته اند :
  این عکس مربوط به دسته یکی از محلات لاهیجان است که
  به اواخر دوره احمدشاه بر میگردد. در قدیم رسم بود که عده ای بر بدن خود سوزن و قفل میزدند. این عکس به همان مراسم مربوط است. اگر با دقت نگاه کنید یکی دو نفر در سمت راست عکس با سر طاس و بدنی عریان قفل و سوزن بر تن در بین حاضرین دیده میشوند.
  محل عکس دقیقاً خیابان صفاری امروزی است. سمت چپ آن بعدها باغ ملی شد و سمت راست آن در حال حاضر سینما صفاری و پاساژ آصفی است. فکر میکنم اصل عکس در دست ادیسون ملکشاه نظریان باشد و او برایم تعریف کرد که عکاس فردی ارمنی بوده یا روس بوده که به لاهیجان سفری داشته و این عکس را از مردم برداشته است.
  متاسفانه از نظر تصویری در حال حاضر تعداد معدودی از عکسهای دوره قاجاریه لاهیجان در دست است.

  پاسخحذف