۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

! از دکتر بهمن مشفقی در فیسبوک_نوابغی که وزیربودند


نوابغی که وزیربودند 
دکترمرندی وزیر اسبق بهداشت ودر مان که اینک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم می باشد معتقد است که :
... باید به گونه‌ای عمل کنیم که نخبگان به سمت فرزنددار شدن روی بیاورند تا اینکه به سمت خانواده‌های فقیری برویم که حتی نمی‌توانند خودشان را اداره کنند.
واقعا آدم نه تنها تاسف می خورد، بلکه حالش دگرگون می شود ، وقتی چنین حرف هایی می شنود.!
ای کاش ایشان جواب این سوآل را می دادند که فقر چگونه به اکثریت مردم ما روی آورد واکنون به بسیاری ازگروهای اجتماع سرایت کرده وکمتر گروهی است که سخن از زیر خط فقر بدون درباره اش گفته نشود.!
از دکتر مرندی شگفت انگیزاست که از" خانواده های فقیر" برائت می جوید! مگر حضرت رسول (ص) نفرمودند : الفقر، فخری؟! مرندی ها ونخبگان مورد نظر ایشان هرچه دارند از خانواده های فقیردارند که فرزندان این خانواده های فقیرمجال شکفتن استعداد های خودشان را نمی یابند در نتیجه ازنظرایشان نخبه به حساب نمی آیند.!
http://isna.ir/fa/news/91110402657/%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF

۱ نظر:

  1. http://isna.ir/fa/news/91110402657/%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF

    پاسخحذف