۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

این نوشته در روزگذشته در درمراسم افتتاح نمایشگاه استاد حسین محجوبی در " خانه ی فرهنگ گیلان " رشت. ازسوی اینجانب دکتربهمن مشفقی قرائت شد.: نخستین خاطره ی نقاش،ترکه ای که دست هایش را نوازش داد! بسیاری ازماها درضمیرخودمان احساس_ ادای دینی به هنرمندان، وامروزبه استاد حسین محجوبی داریم.به سهم خود سعی کرده ام با این نوشته، گوشه ای ازدینم را به استاد ادا نمایم وبگویم: کار_گل ،زارشود، چون تو به گلزارآیی نرخ یوسف شکند،چون تو به بازارآیی! " ازاین پردیس " عنوان نمایشگاهی است ازآثاراستاد حسین محجوبی، نقاش_ پرآوازه ی جهانی،ایرانی،گیلانی،لاهیجانی، ازامروزدرفرهنگی ترین خانه ی گیلان: " خانه ی فرهنگ_ گیلان " درنکوداشت_ هشتادوسومین سالروزتولدش برگزارشده است چه اقبال_ شایسته ای دارد،نوزادی که در24آردیبهشت ماه سال 1309شمسی درعروس شهرهای گیلان، لاهیجان ودرقدیمی ترین محله ی شهر،موسوم به شعربافان، ازخانواده ای اصیل وشناخته شده،چشم به جهان گشود، که در کارنامه ی زندگی ی درخشانش، درخشان ترین نمره ها ثبت شده است. 55سال ازبرگزاری اولین نمایشگاه استاد درسال 1337شمسی درباشگاه مهرگان تهران،که یکی ازکانون های فرهنگی ی پرآوازه ومطرح کشوربوده است می گذرد.عدد 37جای دیگری هم در کارنامه ی زندگی هنری اش دارد و آن دایرکردن37نمایشگاه درطول_ 55سال درشهرتهران است.وقتی به کارنامه ی نمایشگاهها یی که استاد درایران وسراسرجهان برپا نموده است،نگاهی بیندازیم،ملاحظه خواهیم کرد که استاد حیسن محجوبی درطول_ 55سال اخیر 53 نمایشگاه به شرح زیردایرنموده است: 44نمایشگاه درایران که 37نمایشگاه ازسال 1337شمسی تا 1391شمسی درشهرتهران بوده است.2 نمایشگاه درشهراصفهان درسالهای 1368.1373شمسی.دونمایشگاه در شهرستان رشت، درسالهای 1369و1392(نمایشگاه کنونی).یک نمایشگاه درشهرستان رفسنجان درسال 1369شمسی. یک نمایشگاه درلاهیجان درسال 1385شمسی.یک نمایشگاه درسنندج درسال 1386شمسی. درضمن استاد 9 نمایشگاه درسطح جهانی برگزارنمود که به ترتیب عبارتنداز: نمایشگاه پاریس درسال 1350شمسی.نمایشگاه استکهلم درکشورسوئد درسالهای 1353و1362شمسی. نمایشگاه مونرو-سوئیس،درسال 1370 و1376شمسی. نمایشگاه لس آنجلس وسان فرانسیسکو،ایالات متحده آمریکا درسال 1380شمسی.نمایشگاه ویس بادن وفرانکفورت آلمان درسال 1384شمسی وسرانجام نمایشگاه تفلیس درگرجستان درسال 1389شمسی. درخاطرات استاد حسین محجوبی آمده است: وقتی هفت ساله بودم،درکلاس درس،یک روزبعدازدرس،بیکارنشسته بودم،ازروی بی حوصلگی شروع کردم به نقاشی کشیدن روی کاغذ.ناگهان مبصرکلاس باصدای بلند ازمن پرسید: چرا نقاشی می کنی؟! معنی اش این بود که کار_ خطایی کرده ام وباید مجازات شوم.! معلم ما خانمی بود، خدای بیامرزدش،ترکه ی انارش را در آورد وما هم حسابی نوش_ جان کردیم.! این نخستین خاطره ای است که ازاین نقاشی کشیدن، درکودکی ام به یاد دارم.ولی این کار،با آن تنبیه بدنی نه تنها درمن به فراموشی سپرده نشد،بلکه ادامه پیدا کرد.! بطوری که در 13 سالگی، تابلونویسی می کردم وتقریبا خرج توجیبی ام را خودم در می آوردم. آمدن من به تهران سبب شد تا بتوانم با محافل هنری مختلفی ارتباط برقرار کنم واین امر در دوام واستمراروپیشرفت کارهای هنری ام،نقش بسزایی داشت. درخصوص استاد حسین محجوبی گفته شده است که او در طبیعتی زیبا به دنیا آمد وبزرگ شد وبرایش چیزی به عظمت و وسعت_ طبیعت وجود نداشت. استاد حسین محجوبی می گوید: باوجود اینکه درحال حاضر انسان خودش را در شهر نشینی زندانی کرده است،فکرمی کنم،درخت مهم ترین چیزی است که زندگی ی انسان را قابل تحمل می کند.متاسفانه انسان_ امروز،بخصوص جوانان_ امروز،از طراوت وشوروشکوه زندگی درگستره ی طبیعت_ پاک وشفاف،کاملا به دور مانده است.هرکسی تاثیری را که ازدنیای اطرافش گرفته درهنرش به نمایش می گذارد، دنیای امروز ما ، دنیایی است که در آن می بینیم،حرص وآز و خویشتن پرستی ی آدمی، چه فجایعی برسر_ طبیعت آورده است.هنوزهم برای رشدکردن،به محیط وشرایط مناسب نیازمند است. استاد حسین محجوبی اغلب نگران_ عدم حمایت ازهنروهنرمندان بوده است. او کارهای فرهنگی وخلاقیت های هنری را بهترین وسیله ی ارتباط_ مردمان جهان از جمله مردم ایران با ملل دیگرمی داند وتاکید می کند که اگرازهنرمند وآثارش به طرزشایسته واثرگذارحمایت نشود،نباید انتظار_ رشد_ بالنده دراین زمینه داشت. پایان بخش این نوشته را با آرزوی سلامتی وعمری شایسته برای استاد حسین محجوبی، این سخن_ او قرار می دهم که می گوید: " بشرهنوززندگی کردن بر روی زمین را یاد نگرفته وقرن ها گذشته است،اما هنوززندگی کردن را،حتی ازیک جفت گنجشک نیاموخته است.! " (پایان) اردیبهشت ماه سال 1392شمسی- دکتربهمن مشفقی.

خانه فرهنگ گیلان

جشن تولد و افتتاح نمایشگاه استاد حسین محجوبی- 92/2/27 


اجرای پیانو آرش انتظامی

اجرای پیانو آرش انتظامی

استاد حسین محجوبی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر