۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

‎حیف شد، حسرت دارد ،روزهای اردیبهشتی رو به اتمام است


پارک جنگلی انبار سر دهکا


پالم چهل ساله لاهیجان

خانه و مغازه ای بر خیابان اصلی لاهیجان

درخت نارنج شیخانبر


  نام فارسی : یاس هلندی. Syringa Amurensis نام علمی : تیره – خانواده 


گل های خوشه ای آقاقیا شیخ زاهد

   گل ناز فرانسوی Lampranthusهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر