۱۳۹۲ خرداد ۱, چهارشنبه

طبقات پایینی برج پاکدامن ها فروشگاه حامی شده است ، در دوطرف جلوی ساختمان باغچه هایی با گیاهان کمیاب تزیین شده ودو درخت پالم را با جر ثقیل و بیل مکانیکی کاشته اند و امسال گل هم داده است .کاکنج یا عروسک پشت پرده با گل ها واژگون زرد نارنج زیر درخت پالم و چند بوته شبدر بنفش رنگ نظر مشتاقان را جلب میکند، خدا کند سالم بمانند و روز بروز گل هل های کمیاب دیگر به آنها اضافه بشود !

http://golvagiah.com/%D8%B4%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4/

عروسک پشت پرده _ کاکنج_Physalis alkekengi

عروسک پشت پرده _ کاکنج_Physalis alkekengi

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر