۱۳۹۲ مرداد ۲۷, یکشنبه

زمین فوتبال ورزشگاه تختی لاهیجان چمن مصنوعی شد _قدیم هاوقتی سیم خاردار دور ورزشگاه لاهیجان راکندند به جایش دور تادور دیوار کشیدند به خودم گفتم عرصه برای چریدن گاوهای امیرشهید تنگ شد ، با وجود دیوار کشی گاهگاهی بازهم از درهای همیشه باز شمال و جنوب زمین فوتبال گاوهاه وارد میشدند. این روزهای پایانی مرداد ماه بازهم درب شمالی باز بود وقتی چشمم به چمن مصنوعی افتاد بخودم گفتم وای به حال گاوهای امیرشهید که بی علف شدند ! من که دوره کودکی و نوجوانی درجوار این محل به دبستان و دبیرستان رفتم میدیدم همیشه گاوها و گله ی غاز ها مشغول چریدن بودند و حتی قبل از بازی لازم میشد گاوهارا بیرون بکنی و یکبار شاهد زایمان گاو روی چمن اینجا بوده ام و هیچوقت از ذهن پاک نشد و بارها دیده ام بچه های همکلاسیم بدنبال پیداکردن تخم غاز بوده اند و گاهگاهی اسب هم میآمد و روزها همان جاها می پلکید ، خدارا چی دیدی شاید چمن مصنوعی هم به دهن بزی شیرین بیاید


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر