۱۳۹۲ آبان ۲۹, چهارشنبه

غصه خوردن و آه کشیدن..... بیچاره مرغانه پرد چند صد ساله " کوچصفهان " وغصه خوردن و آه کشیدن من .

 November 17,2013, Taken by MohammadReza Tavakoli

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر