۱۳۹۲ بهمن ۵, شنبه

کارخانه چای سازی توکلی ها کنار جاده خاکی لاهیجان رشت محله حاجی آباد نزدیک لاشیدان لاهیجان ساخته شده بود. سمت راست این عکس چوب درخت تبریزی که به هوارفته بلته میگفتند نوک چوب را طنابی بسته میشد وپایین کشیده میشد تاعوارض شهرداری گرفته بشود . بساط عوارضی شهرداری را مامور شهرداری آقای خشنود اداره میکرد

عکس از سید عبدالوهاب توکلی
ماشین مرسدس بنز صدو هفتاد مشکی را پدرم درآلمان خریده بود و از طریق ترن و کشتی به بندر پهلوی آورده بود و درغازیان انزلی تحویل گرفته بود در داخل پارک شده است وحاجی میرراننده و شوفر کنارش ایستاده است 
دم دروازه حاجی خان نیری با پسرش بهمن ایستاده اند
یکی از گارگران دم پنجره به تماشا ایستاده است 
بالای شیروانی حلبی آنتن رادیو نصب کرده اند . یادم هست رادیو به چند بلندگوداخل و بیرون کارخانه وصل بود ودائم برنامه پخش میکرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر