۱۳۹۳ مرداد ۲۰, دوشنبه

اوی مریم, پوررضا/صب زود چادر بسر دوئی تره شه ئی باغ سر اوی مریم اوی مریم تی واسی موتاغروب وا بنیشنم درسر اوی مریم اوی مریم تی قشنگی ببو پاک مردم ره چی درد سر توندونی فامیلون چی گوته دی تی پشت سر اوی مریم اوی مریم می خاله دتر ، می دایی دتر، می عمه دتر، حاج آقا دتر استونه بازارلاکوی، دیکون بازارلاکوی، اخوند بازارلاکوی همه تی همره بدن تی همره قهرند همه تی همره بدن تی همره قهرند چیسی تو ،توماهی رودخونه مین ماهئی تو ، یا پسیخون کولئی تو تازه بئچه خالی تو خالی دار سر تی تی تو نمک نمک داونی تو استونه بادومی تو تاز بچه خیاری خیار سر دلاری تازه بچه خربزای ،آخ چقدر بامزای تازه بچه خربزای ،آخ چقدر بامزای بعضی روزان که تو شی چای باغ سر اوی مریم اوی مریم جوونون را دکفن تی پشت سر اوی مریم اوی مریم لاکو لاکون همه ته لوچی زند اوی مریم اوی مریم توندونی چه گوتد تی پشت سر اوی مریم اوی مریم ای مشت کبرا لاکوی او مشت زهرا لاکوی اوکبله صغرا لاکوی آستانه مردان لاکوی تلار محله لاکوی قصاب محله لاکوی همه تی همره بدن تی همره قهرند همه تی همره بدن تی همره قهرند چیسی تو ،توماهی رودخونه مین ماهئی تو ، یا پسیخون کولئی تو تازه بئچه خالی تو خالی دار سر تی تی تو نمک نمک داونی تو استونه بادومی تو تاز بچه خیاری خیار سر دلاری تازه بچه خربزای ،آخ چقدر بامزای تازه بچه خربزای ،آخ چقدر بامزای -------------------------------------------------- راستش هرچه گشتم متن ترانه در انترنت نبود خودم گوش دادم و نوشتم ، امیدوارم درست باشه،بنظرم شاعر وترانه سرا باید آستانه ای باشه چون لهجه و گویش آستانه ای در شعر و صدای استاد پوررضا نمایان است متاسفانه فایل صوتی باکیفیت این ترانه انگاری درانترنت موجود نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر