۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

شهریور نود و سه موزه میراث روستایی گیلان سراوان رفته بودم، مدرسه ای که از روستا هنده خاله غرب گیلان آورده شده بود
مدرسه ای که از روستا هنده خاله  غرب گیلان آورده شده بود 
هنده خاله روستایی است درجنوب مرداب انزلی و کنار رودخانه ای به همین نام . خاله در گیلکی به معنی رود خانه است مثل چمخاله البته میدانید که رود خانه در چمخاله در دوره صفویه مستقیمآ  حدودآ در محل  هتل ستاره دریا و  رادار کومه که الآن ایستگاه پلیس شده است وارد دریا میشد و برای اینکه کشتی و کرجی ها بتواند داخل رودخانه بشوند رودخانه را منحرف کرده اند و دستی و با کندن زمین رودخانه را تغییر مسیر داده اند و تامحل معروف به " دهنه" رود را به دریا ریخته اند و محل مناسبی شد برای پهلو گرفتن کرجی و پراخوت هایی که از روسیه و جاهای دیگری می آمدند 
http://www.gecomuseum.com/index.php?option=com_content&task=view&id=199

http://yaranrachehshod.blogspot.com/p/blog-page_5.html

۱ نظر:

  1. هنده خاله روستایی است درجنوب مرداب انزلی و کنار رودخانه ای به همین نام . خاله در گیلکی به معنی رود خانه است مثل چمخاله البته میدانید که رود خانه در چمخاله در دوره صفویه مستقیمآ حدودآ در محل رادار کومه که الآن ایستگاه پلیس شده است وارد دریا میشد و برای اینکه کشتی و کرجی ها بتواند داخل رودخانه بشوند رودخانه را منحرف کرده اند و دستی و با کندن زمین رودخانه را تغییر مسیر داده اند و تامحل معروف به " دهنه" رود را به دریا ریخته اند و محل مناسبی شد برای پهلو گرفتن کرجی و پراخوت هایی که از روسیه و جاهای دیگری می آمدند

    پاسخحذف