۱۳۹۳ مهر ۳, پنجشنبه

khorous khan_sheila nahrvar
خروس خوان بو من و اون مست و مستانه
دور از چومان یگانه و بیگانه
تا کوه دامن بو شو ییم شانه به شانه
زیر داران سبزه یه سر 
چشمه ی ور 
خوش بی نیشتیم
رو به خاور
 دیم بر دیم بیم بیدییم آسمانا
سورخا بوسته بل بیگیفته
های بزه یار  آتش آتش
مه داره با ول کشاکش
آسمان آتش به جانه
اون مگر از عاشقانه
نازنینا بوگفتم
اون می اومیده سویه
آینه دار تی رویه   
آفتاب خیزانه
آهنگ و شعر : جهانگیر سرتیپ پور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر