۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

آرزو _فریدون پور رضا_Arezoo_Fereydoon Pourreza
راستش هرچه گشتم متن ترانه آرزو را در انترنت پیدا نکردم ، خودم گوش دادم و نوشتم امیدوارم صحیح باشد ، بنظر من لهجه ترانه خیلی نزدیک به زبان مردم آستانه است و لاهیجانی نیست . 


آخ مه آرزو بمجم دهات باغونه مین

آخ مه آرزو بنیشم گالی پوش خونونه مین

می دیله تنگا گیته کله پیش نشتن ره

کولی بیج نونه بنی موکابوج بیشتن ره

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو

آخ مه نای جا ی بدینم اسب جنگ دوسنه

آو بنیشته لاتونه یابو گریه ایتنه

بها رون تشپرکی حج حجی فکه بنی

تم بیجار ایازه صب بوشوم راکه زنی

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو

بمیرم مو توهه سر خلفه نونه تلار جور گرک هندوننه

بمیرم مو همته شو  بعده شو با بم خونه دور هم جومامونه

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو

محصول گوت می دیله شاده کونه ، نه چراغ رنگ وارنگ

شهر ماشینون بوق کو ایتو نبون گریزآو یی اسبه دن

محصول گوت می دیله شاده کونه ، نه چراغ رنگ وارنگ

شهر ماشینون بوق کو ایتو نبون گریزآو یی اسبه دن

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو

 آخ مه آرزو بمجم دهات باغونه مین

آخ مه آرزو بنیشم گالی پوش خونونه مین

می دیله تنگا گیته کله پیش نشتن ره

کولی بیج نونه بنی موکابوج بیشتن ره

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو

آخ مه آرزو آرزو شوره می چوشمونه سو


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر