۱۳۹۳ آذر ۹, یکشنبه

بازی دودو این بازی ساده برای سرگرمی بچه های کوچولو در داخل خانه توسط بزرگترها خصوصا پدر و مادر انجام می گیرفت بدین ترتیب که : بچه در روبروی پدر و مادرو... نشسته در حالی که پدر ومادرو... شانه های بچه را گرفته اند اورابه سمت جلو وعقب حرکت می دهند میگوید دودو دوشان دو دوشان دسته گوله داره امه گاو کولو داره سپس بچه را به سمت چپ وراست حرکت می دهد می گوید قل قل قل این بازی باعث تحرک وشادابی و سرگرمی بچه می شود . این بازی در داخل خانه به علت نیاز به فضای کم انجام میگیرد . دو دو دوشن دو دوكوله ماست دوكوله دو امو اره كشانیم امومرد گالشانیم امو ماسته خوریم دوغه فشانیم قل قل... چه جالب مادرشوهر من برای پسرم میخونه من تا این موقع نشنیده بودم مادرشوهرم از پدر شوهرشون که واسه پسرشون میخوندن یادشون مونده اما کمی تفاوت داره دو دو دوشندو دو گوله ماست دوگوله دوغ امو گالش گالشانیم امو سر گالشانیم امو ماست خوریم دوغ دوشانیم البته اگه اشتباه نکرده باشم و البته این سرودهء کوتاه و رازآلود چیزی بیشتر از یک بازی ساده و کودکانه است و تعابیر کیهان شناختی داره. همچنین روایت های پرشمار‍. در خانوادهء ما: دو دو دوشؤن دو؛ دوگوله ماس دو نیره؛ امو دوپله نوخؤنیم٬ روغن و کره خؤنیم؛ امو ارّه کشؤنیم٬ امو تی پِئرِ خویشؤنیم٬ امو ماستِ خؤنیم دوغِ فیشؤنیم ... سپاس از همراهی دوستان عزیز بستگی به محل زندگی داشته.ولی آهنگ دلنشین یکی است.مثل شعر رعنا به چندین روش خوانده میشود ولی داستان اولش فرق میکند.نوشته من به نظرم مناطق کوهستان میخوانندولی مردم مناطق جلگه مثل دوستمان میخوانند. ممنون لیلا خانم عزیز که جوانهای مارا با اشعار محلی قدیمی آشنا میکند وخاطرات ما را هم زنده گردید


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر