۱۳۹۳ دی ۶, شنبه

این عکس را پریسا محمودی در فیسبوک گذاشته است و نوشته که مربوط به عبدالخالق عبد محمودی متولد 1311و در مدرسه حقیقت لاهیجان گرفته شده است تعداد دانش اموزان شانزده نفر است 1_فرح پور 2_ کارگر 3 _کوچکی نیا 4_ مهدی پیروز 5_حبیب صنایع 6 _نیارکی 7_ غلامحسن چایچی 8_ عیدالخالق عبد محمودی 9_جهانگیری 10_چرختاب 11_محمد مطلق زاده 12 سید جلال مسچیان 13_میرمویدی 14_?? 15_ دمندان 16_ادیب عباسی17- محصصی 18_ مقدمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر