۱۳۹۳ آذر ۲۴, دوشنبه

حیدر مهرانی

محسن بافکر لیالستانی در صفحه اش در فیسبوک عکس و شعر استادمهرانی را به اشترک گذاشته است

شعری ازاستادحیدر مهرانی
-------------------------------
هرکس که خواند دفتر شعرم را
گفتا که شاعراست وکتابش نیست 
شاعرکه بی کتاب غزل گوید
ماندبه مطربی که ربابش نیست
هرکس خدای هرسخنی باشد
اورا کتاب ساخته ای باید
آری کتاب رونق هرشعراست
اشعاربی کتاب نمی پاید
آری خدای نیز چنین کرده
ازآسمان کتاب فرستاده
تا اینکه خوبتر بشناسندش
اوراق بی حساب فرستاده
آری خدا کتاب فرستاده
ابلیس را .ولیک کتابی نیست
ابلیس شهره تر بود از یزدان
آنجا که سرزمین تبه خویی ست
من کهنه رند لوطی این شهرم
تارم دل است وسینه رباب من
ابلیس را نیاز به شهرت نیست
ابلیسم وگناه کتاب من !
حیدر مهرانی
اسفند 1338-رامسر 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر