۱۳۹۳ دی ۶, شنبه

عبدالخالق عبد محمودی همشهری لاهیجانی آلبوم خوبی دارد که در فیسبوک بنمایش گذاشته شده است

 محمود نامجود در بین لاهیجانی ها ازجمله جعفر دانشوران و عبدالخالق عبد محمودی 

عبدالخالق عبد محمودیريا،دکتر کوچکی نیا ،هاشم کمالی ، ارض پیما ، جعفردانشوران 

دست به کمر بیژن قوامی کنار جعفر دانشوران با خنده و جلوتر عبدالخالق عبد محمودی

سمت چپ با پیراهن صمد خان صادقی وسط جعفر دانشوران و غلامحسن چایچی سمت راست عبدالخالق محمودیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر