۱۳۹۳ آذر ۲۴, دوشنبه

انعکاس اخبار و رخ داد های لاهیجان در روزنامه اطلاعات- 1320-1305شمسی- فوت کاشف السلطنه به کوشش دکتر بهمن مشفقی و انتشار در فیسبوک

کاشف السلطنه 
انعکاس اخبار و رخ داد های لاهیجان در روزنامه اطلاعات- 1320-1305شمسی-   فوت کاشف السلطنه

اخبار ورخ داد های لاهیجان در روزنامه اطلاعات-1320-1305 شمسی

مقدمه- در دومین روز اردیبهشت ماه سال 1308 شمسیروزنامه اطلاعات حبر فوت دلخراش وناگهانی شادروان " محمد میرزا چایکار"کاشف السلطنه " را به چاپ رساند.متن خبر در شماره 747 سال سوم روزنامهاطلاعات مورخ دوشنبه دوم اردی بهشت ماه سال 1308 خورشید به شرح زیر است :

فوت ناگهانی

بر طبق تلگرافی (تلگرامی ) که از بوشهر واصل گردید، آقای کاشف السلطنه چای کار، دیروز یک ساعت به ظهر از بوشهر بوسیله  اتوموبیل کمپانی " زیگلر " عازم شیراز گردید و در " کتل ملو "، بین "  دالکی و کنار تخته "، غفلتا اتومبیل پرتشده    و آقای کاشف السلطنه ویک نفر امنیه بلافاصله فوت می نمایند. پسر " موسیو پروتیوا "  که همراه بوده .هم چنین شوفر اتومبیل مجروح می شوند، جنازه ی یک نفر امنیه در " کنار تخته "  دفن و برای حمل جنازه ی کاشف السلطنه از شیرازاتومبیل خواسته شده است. در تعقیب وصول خبر فوق از طرف دولت تعلیمات لازمه برای حمل جنازه داده شده است.
مجلس ترحیم نیز از طرف منسوبین آن مرحوم در مسجدسپهسالار ناصری از بعد از ظهر پنج شنبه پنجم اردی بهشت ماه تا    ظهر جمعه منعقد خواهد بود.
شاهزاده کاشف السلطنه یکی از رجال لایق وعلاقمندی بود که همیشه مساعی ی کاملی در بسط وتوسعه ی امور فلاحت مملکت داشته ودراین موقع که ایشان از طرف دولت برای مطالعات لازمه به چین و ژاپن عزیمت نموده وعلاوه  بر مطالعات شخصی، اقداماتی برای توسعه و بسط زراعت چای به عمل آورده ومقدار زیادی تخم نباتات و ماشین آلات مخصوص عمل آوردن چای وغیره با خود آورده بود. متاسفانه تمام تجربیات و عملیات مقدماتی خود را همراه بردند.
اتومبیل پرت شده متعلق به آقای " زیگلر" بوده که برای فروش به طهران فرستاده می شد. برطبق اظهارات خود آقای  کاشف السلطنه که در بوشهر اظهار کرده انداشیاء فلاحتی و تخم (گیاه ) هایی که همراه آورده بودند به قرار ذیل است :
ماشین آلات فلاحی مخصوص زراعت چای، مقدار زیادی تخم نباتات، 83 صندوق تخم چای مختلف، مقداری تخم نوغان که   سالی نه مرتبه نوغان می دهد. یک قسم تخم نوغان مخصوص که غذای کرم های آن برگ بلوط است ودر نقاطی که درخت بلوط یافت می شود نشو و نما می نماید. سیزده کیسه از یک قسم برنجی که بطور دیم به عمل می آید ومحصول آن با یک باران،     تخمی هشتصد تخم وبا دو باران ، تخمی 1200 تخم وبا سه باران، تخمی ،1600 تخم می دهد.
چهار نفر چای کار های چینی که با اتومبیل دیگریآمده اند، سلامت وارد شیراز گردیده اند که به تهران حرکت نمایند. این واقعه فوق العاده اسفناک وبا عث تحسر عموم است. ما بازماندگان فقید مزبور را نسبت به این مصیبت وارده تسلیت می دهیم.
به دنبال خبر انتشار درگذشت تاثر انگیزشادروان  محمد میرزا چای کار " کاشف السلطنه " در چهل و دومین جلسه ی  مجلس شورای ملی که در روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1308 شمسی تشکیل گردید، یکی از نمایندگان به نام آقای   قیروزآبادی مطالبی به شرح زیر گفت : امروز صبح خبر فوت مرحوم کاشف السلطنه را درروزنامه دیدم، حقیقتا این خبرخیلی باعث تاسف شد، زیرا ایشان در صدد توسعه ی فلاحت ایران بودند وسال ها قبل  به چین رفتندبرای  امور زراعی چای ونوغان وغیره،متاسفانه در مراجعت  به واسطه ی پرت شدن اتوموبیل فوت کردند و در واقع تمام ایرانی هارا از فقدان خود   متاسف نمودند. چون ما باید از اشخاصی که خدمتگذار هستند قدر دانی کنیم به این ملاحظه کمال تاسف خودم را اظهار میکنم و چون غرض ایشان از توسعه فلاحت، یگانه منبع عایدی ماست، بوده امید وارم دولت هم کاری بکند که نتیجه ی زحمات آن مرحوم از بین نرود
مقداری از آلات فلاحتی وچند نفر متخصص همراه آورده است، از آن اثا ثیه استفاده کرده باعث توسعه ی فلاحت شوند.


موسسه چای کاری

در تعقیب فوت آقای کاشف السلطنه چایکار، " موسیو پرتیوا " به ریاست موسسه ی چایکاری منصوب و قرار است به معیت چهارنفر چینی که اخیرا وارد شده اند برای زراعت چای به لاهیجان حرکت نمایند.
تخم های چای که از چین و ژاپن خریداری شده نیزبرای کاشتن به لاهیجان حمل خواهد شد ویک مقدار از آن نیز بطور امتحان درسایر ا ایالات شمالی کاشته خواهد شد که در صورت امکان چایکاری در کلیه ی نقاط شمالی توسعه یابد.
مقداری تخم برنج هم  که بطور دیم کاشته می شود و مرحوم چایکار (کاشف السلطنه ) همراه آورده بودند از طرف وزارت مالیه به مالیه های ایالات شمالی فرستاده شد که برای امتحان دستور کشت آن داده شود.ماشین های چای خشک کنی هم که مدتی است خریداری شده برای استفاده از آنها به لاهیجان حمل خواهد شد.

                                                  روزنامه اطلاعات- شنبه دهم اردیبهشت ما ه 1308 –ش- 753

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر