۱۳۹۴ فروردین ۲۵, سه‌شنبه

قاسم حاجی زاده Ghasem Hajizadeh


   پدر قاسم حاجی زاده آرتیست نقاش بین المللی ردیف اول از بالا سمت چپ دست راستش را روی پای پا دارد
 و   اخلاقی,  اعتمادی,  مطلبی,   فرودینه, امام پور,   طوافی, اعتدالی,  روحانی, های چو,   بابایی ......
http://en.wikipedia.org/wiki/Ghasem_Hajizadeh
نقاشی که از روی عکس به سبک خودش نقاشی میکند 
قاسم گرچه از ما دور است اما به اینجا نظر دارد 

قاسم از دوره دانشجویی و جوانی هم موتو سواری میکرد 

نمایشگاه سال 55 در تهران
قاسم با موی بلند سمت راست ایستاده استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر