۱۳۹۴ فروردین ۲۸, جمعه

ادیسون ملک شاه نظریان عکس های قشنگی هم داشت این را که امروز گذاشته ام یکی از آنهاست مثل اینکه از پدرش به ارث برده بود . میکائیل پدر ادیسون از ارامنه لاهیجان بود که باغچه داشت و از مشتری ها پذرایی میکرد و ساقی میشد که امروزه شده کوچه برق بعد ها به توکلی ها فروخته بود. و توکلی ها بقول قدیمی ها آنجا را گانتور کرده بودن که هنوزهم خرابه های آن پشت مغازه فرهومند ها و ساجدی ها هست مرحوم ادیسون میگفت که این عکس را حسین چهره نگاری پدر سیروس که عکاس سیار لاهیجان بود با آپارات سه پایه دارش گرفته است . این عکس مربوط به بعد از سفر اول رضا شاه به لاهیجان است که خیابان و میدان بتازگی تاسیس شده بود . حتی ادیسون دوتا بچه جلوی عکس و چند نفر دیگر میشناخت و اسم میبرد .

 ادیسون ملک شاه نظریان عکس های قشنگی هم داشت گویا از پدرش میکائی و برادرش ادوارد به ارث برده بود 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر