۱۳۹۴ فروردین ۱۹, چهارشنبه

آقا سید علی امامپور روی پله های خاکی کارخانه چای سازی سنگی موسسه یا هوخ تیف لاهیجان قبل از دهه سی ایستاده است . از عکس های بتازگی رو شده ی پرویز ترابلی که فروردین امسال بدیار باقی شتافته است اما آقا سید محسن سنجری در وبلاگ چای ایرانی منتشر کرده است . سنگی موسسه یا کارخانه هوختیف که در هشتاد سال پیش در زمان رضا شاه توسط شرکتی آلمانی ساخته شده امیدوارم هرچه زودتر ترمیم بشود و تبدیل به موزه صنعت چای ایران بشود و برای نسل های آینده بیادگار بماند .

هیاسینت لویی رابینو نایب کنسول   انگلستان و نماینده بانک شاهی در رشت  و محقق و مؤلف کتابها و مقالات ارزشمند درباره تاریخ ایران و گیلان در صفحات اول کتابش مینویسد "هر روز از ساعت هشت صبح کار خویش را شروع می کردم،امور جاری مربوط به شغل خود را انجام می دادم و گاهی گزارش مربوط به اوضاع و احوال محل می نوشتم و به سفارت می فرستادم.بعد به تحقیق و مطالعه در باب ایالات بحر خزر می پرداختم و بغیر از مدتی که به خوردن نهار و شام صرف می کردم باقی وقت همه را بر سر این کار می گذراندم و برای آن که بیدار بمانم،پیاپی قهوه بی شیر مینوشیدم... اما خوانندگان باید بدانند که وقت کوتاه است و عمارات و ابنیه قدیم ویران و کتیبه ها و نقشها محو می شود،پیران می میرند و اطلاعات خویش را با خود به گور می برند.پس باید هرچه زودتر به جمع آوری آثار و تحقیق و مطالعه کوشید که فرصت غنیمت است و از دست می رود..."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر