۱۳۹۴ خرداد ۲۱, پنجشنبه

منجمباشی ها روی صفحه ی زیبایی های لاهیجان

سمت چپ میرزا عیسی خان منجمباشی

 میرزا عیسی خان منجمباشی

حاج درویش منجمباشی

http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Gilan/Contents/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF?magazineid=
 «عزیز طویلی»، نویسنده شهیر بندر انزلی، نبرد پیله داربن را در قالب یک داستان زیبا به تصویر کشیده است. او در کتابش تصویری از درخت پیله داربن در سال ۱۳۷۳ ارائه داده است. وی در لابه لای داستانش یاد می‌کند که تیراندازان ماهر گیلان که بیشتر شکارچیان اهل شفت بودند، لابه لای بوته زار‌ها و پشت درختان به کمین روس‌ها نشسته بودند.
 فرمانده نبرد پیله داربن که بود؟
فرمانده نبرد پیله داربن، موسی نامی بود که با درایتش توانست، موجبات شکست و فرار سرهنگ شفت را فراهم آورد. نویسنده کتاب «نام‌ها و نامدارهای گیلان» نیز یادی از این مقاومت ملی می‌کند و درباره فرمانده این نبرد می‌نویسد: «موسی، فرزند میرزا محمدرضا لنگرودی‌ و برادر میرزا محمدصادق‌ منجم‌ باشی‌ است. وی از ریاضی‌‌دانان‌ و معتبران‌ در علم‌ نجوم‌ بود که‌ در دربار قاجار منزلت‌ و اعتبار یافت و به‌ عنوان‌ منجم‌‌باشی‌ دربار ملقب شد. میرزا موسی‌ از مدیر‌انی‌ بود که‌ با قدرت‌ منطق‌ بر بسیاری‌ مشکلات‌ غلبه‌ می‌کرد. موسی حکمران گیلان هم بود.»

 میرزا عیسی خان منجمباشی

خانم قجری از عکس های باقیمانده از منجمباشی ها

میرزا مهدی خان منجمی پدر عبدالباقی

منجمی ها بامشکاتی ها و لنگرودی ها 

عبدالله خان معتضد منجمی
نفر سوم از راست ، عبدالله خان منجمی دربین معلمین دبیرستان فیروز بهرام تهران

عبدالباقی منجمی
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی

عبدالله منجمی با باقری ها در روستای مربو
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی


عیسی خان مسیحا در دفترشجره نامه منجمی ها برای این عکس چنین نوشته است 
نفراول از راست با عمامه  ؟..._نفردوم میرزا مسیح خان_ نفر سوم از راست میرزا عیسی خان منجمباشی _نفرچهارم میرزا اسحق خان مشکات السلطنه
عبدالله خان منجمی ،همیشه در آرامش

عکس ازدکترمحمدرضا توکلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر