۱۳۹۴ خرداد ۲۱, پنجشنبه

منجمباشی ها روی صفحه ی زیبایی های لاهیجان

سمت چپ میرزا عیسی خان منجمباشی

 میرزا عیسی خان منجمباشی

حاج درویش منجمباشی


 میرزا عیسی خان منجمباشی

خانم قجری از عکس های باقیمانده از منجمباشی ها

میرزا مهدی خان منجمی پدر عبدالباقی

منجمی ها بامشکاتی ها و لنگرودی ها 

عبدالله خان معتضد منجمی
نفر سوم از راست ، عبدالله خان منجمی دربین معلمین دبیرستان فیروز بهرام تهران

عبدالباقی منجمی
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی

عبدالله منجمی با باقری ها در روستای مربو
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی


عیسی خان مسیحا در دفترشجره نامه منجمی ها برای این عکس چنین نوشته است 
نفراول از راست با عمامه  ؟..._نفردوم میرزا مسیح خان_ نفر سوم از راست میرزا عیسی خان منجمباشی _نفرچهارم میرزا اسحق خان مشکات السلطنه
عبدالله خان منجمی ،همیشه در آرامش

عکس ازدکترمحمدرضا توکلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر