۱۳۹۴ خرداد ۲۵, دوشنبه

روزی روزگاری خانه های لاهیجان

امیر شهید لاهیجان
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی

کاروانسرابر لاهیجان
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی

نزدیک بازارچه منجمی لاهیجان
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی
خانه سید علی اعتماد نظام شکن
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی

خانه محمدتقی وزیری

خانه شمس محمدی
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی
خانه حسین واعظ قائمی
عکس ازدکترمحمدرضا توکلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر