۱۳۹۴ تیر ۱۹, جمعه

عکس های اسماعیل فتوحی از لاهیچان دیروز

لافند بازی  لافندبازدر بالا و  شیطانی در پایین 

عروس تماشا
خانم های همسایه   

حیاط خانه های قدیم

اسماعیل زیر شاغوز دار _ درخت شب خسب باغ های چای

باغ های چای قبل از تاسیس خیابان کارگر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر