۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

گیاهان طبیعت لاهیجان

سَرو مُرداب، یا سرو تالاب (Taxodium distichum)

  Prunus laurocerasus یا Cherry Laurel   جل    

  horse bean, Windsor bean, pigeon bean and tic bean, is a species of flowering plant in the vetch and pea family Fabaceae.   
پیله باقله


درخت انجیلی
Parotia Persica
عکس از محمدرضا توکلی درلاهیجان
  درخت جوان چندمتری با پوست صاف زیبا کوههای لاهیجانچرا اسمش را پاروتیا   گذاشته اند ،شاید در هندوستان طوطیان روی شاخ هاشان مینشینند به حرف های مردم که در سایه اش نشسته بودند گوش میکنند و تقلید میکردند لاهیجانى ها بايد قدر اين مهمان چند هزارساله ى از جنگل هندوستان را بدانند و احترام بگذارند
میگن که درخت انجلی بخاطر سفتی اش به درخت آهن شهرت دارد 


epilobium sp علف بید ا 

Smilax excelsa L.,ازملک 

Cornus Cornaceae
 عکس از محمدرضا توکلی درلاهیجان

Cornus Cornaceaesida rhombifolia یونجه ایرلندی
عکس از محمدرضاتوکلی درلاهیجان

سلمه تره Chenopodium album L.
bidens frondosa دونیش یا دو دندان

عکس از محمدرضا توکلی درلاهیجانبابونه کاذبconyza sp
pulicaria dysentrica .lahijan.
عکس از محمدرضاتوکلی درلاهیجان

از خانواده تعناع هست و در لاهیجان خود بخود هر سال سبز میشود
Perilla frutescens
Plant


 


عروسک پشت پرده سوستان لاهیجان
خرفه
باخیال راحت بخورید مثل اسفناج است
احتمالآ نوعی با غازی یا
Chenopodium 

آقطی ـ پلهم-Sambucus ebulus
خوراک  و باب دندان و نوک بلبل است روستاییان معتقدند که بلبل ها بعد از خوردن این دیگر چهچه نمیزنند و صدایشان در نمیآید و میگویند بلبل کر شده است ولی بنظر من بهتر بود میگفتند لال میشوند
یا بجای کر بلبل میگفتند لال بلبل
بهتر معنی داشت


Eclipta alba,گل آردی,گل مروارید کاذب
این عکس را در چاهانسر لاهیجان گرفتم
گل آردی شاید این اسم را بخاطر این گذاشتند که گلبرگ ها و پرچم و دیگر ضمائم گیاه کوچک هستند و زود از گل جدا میشوند و پای بوته میریزند و نمای آرد پاشیده شده ای دارد 
Datura stramonium تاتوره 
سمی هست 

بنیرک
جگن
گیاه گلدار احتملآ
ازمک
چشم گربه ای زردNonea luteaاز تیره گل گاوزبان 
تاج خروس
Amaranthus
کرچک این سالها در لاهیجان زیاد دیده میشود
مامیران

شمعدانی وحشی

بنفشه

بولاغ اوتی 

سیم تلگرافیفیلیعشقه شیخانبر

چمپیل علیسرود
چمپیل شیطانکوه در دست من
پامچال

پیچ راه شیخ زاهد
chenopodium aristatum

دم اسب یا خارسوم

تال

گل درخت چریش شیطان کو
زیتون تلخ
Melia azedaraçh
Chinaberry
Plant
Melia azedarach, commonly known by many names, including chinaberry tree, Pride of India, bead-tree, Cape lilac, syringa berrytree, Persian lilac, and Indian lilac, is a species of deciduous tree in ... Wikipedia
Scientific name: Melia azedarach
Higher classification: Melia

Rank: Species

 گل گندم
تیف 


فراموشم مکنفراموشم مکن شیخ زاهد

ختمی پردسر لاهیجان

تال پیچک نیلوفر وحشیپیجک اطلسی کنار دریای سحرخیزمحله لاهیجان

 بابونه 

ترب وحشی

نیلوفر آبی سوستان 
عنکبوتی

Heliotropium 

لاله عباسی

تاتوره شیپور فرشته
مامیران

سدوم شیخ زاهد


حسرت

سیکلامن وحشی

شیر مرغ
Ornithogalum

سیزاب

ناف ونوس

کوهول دار _ عرعر


پنیرک

Hydrocotyle

گالی حاجی آباد

خاس

چمپیل علیسرود

نجم آبی لاشیدان

بید مشک

سالویا ترش واش

شکوف کمار ازملک


استیپا برگ لب کاردی


کوت کوتی _پونه

گل راعی
آزولا


اشرفی

سیم تلگرافی وینکا

آلاله آبی

درخت لالیکی

پنیرک


سیم 

چشم گربه ای زردNonea luteaاز تیره گل گاوزبان Brassicaceae.....Alliaria cf

Anagalis arvensis

بیدمشک

کمار

اگزالیس ترش واش 

چوچاق


شیر سگ

کوتکوتی

Veronica anagallis-aquatica

گل کنف

دانه درخت پلت ، افرا 


پیر گیاه Sencio vulgaris

 کل جالیز پارازیت بدون سبزینه

زنبق مردابی Iris pseudacoru
کهن دار Gingko biloba
 Galium aparine
بی تیراخ - شیرپنیر
قنطریون صغیر . تب بر است
Centaurium
آلاله


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر