۱۳۹۴ مهر ۳, جمعه

دوعکس از ساختمان مرکزی سازمان چای لاهیجان را آقا سید محسن سنجری در صفحه چای ایرانی گذاشته است . عکس قدیم مسلمآ آنالوگ و عکس جدید باید دیجیتال باشه . اولش, خانه شخصی قنبر خان چهاردهی بود, بگمانم توسط آرشیتکت عباس مهرپویا طراحی و سال سی وسه یا سی چهار ساخته شده بود . عباس مهرپویا همزمان با این ساختمان چند ساختمان دیگر را هم در لاهیجان ساخته بود ازجمله ساختمان دوطبقه اداره پست روبروی باغ ملی که چند سال بیش تخریب وازنو ساخته شد که محل فعلی پست بانک است و چند مدرسه روبروی بیمارستان ساخته بود که همگی از بلوک سیمانی بود . عباس مهرپویا بعد ها خواننده مشهور ایران شد عباس مهرپویا باقنبرخان چهاردهی و رحیم خان صفاری رفاقت داشت یادم هست درراه برگشت از دبستان به خانه میدیدم که قنبر خان دم درخانه اش کیوسک نگهبانی وقراول داشت و رفت و آمد غریبه هارا کنترل میکرد

سازمان چای کشور  1344
اولش, خانه شخصی قنبر خان چهاردهی بود, بگمانم توسط آرشیتکت عباس مهرپویا طراحی و سال سی وسه یا سی چهار ساخته شده  بود . عباس مهرپویا همزمان با این ساختمان چند ساختمان دیگر را هم در لاهیجان ساخته بود ازجمله ساختمان دوطبقه  اداره بست روبروی باغ ملی که چند سال بیش تخریب وازنو ساخته شد که محل فعلی بست بانک است و چند مدرسه روبروی بیمارستان ساخته بود که همگی از بلوک سیمانی بود . عباس مهرپویا بعد ها خواننده مشهور ایران شد
عباس مهرپویا باقنبرخان چهاردهی  و رحیم خان صفاری رفاقت داشت    

۱۳۹۴
 یادم هست درراه برگشت از دبستان به خانه میدیدم که قنبر خان دم درخانه اش کیوسک نگهبانی وقراول داشت و رفت و آمد غریبه هارا کنترل میکرد 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر