۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه

به حق چیز های ندیده و نشنیده ..! درمسیر پیاده روی جاده شیخ زاهد دربین خار و خاشاک وته سیگار ،کاغد ...این بوته بزرگ قرمز نمایان شد ....


chenopodium aristatum احتمالا


درمسیر پیاده روی جاده شیخ زاهد دربین خار و خاشاک وته سیگار ،کاغد ...این بوته بزرگ قرمز نمایان شد  ....

۱ نظر: