۱۳۹۴ آذر ۱۳, جمعه

صمدخان صادقی مدیرمدرسه منتصرالملکی میدان کوچه لاهیجان ، عکس البوم احمدغبراییردیف اول از راست:مرتضی هوشیان_رضا غبرایی_احمد جاماسبی_سعیدی_مهدی ذرعیان_رجب پور_نیا ک

ردیف دوم از راست:حمید رضا راجی_جواهری_ابوالقاسم موذنی_حسن صفار حمیدی_داود آرمیون

مسعود ملتشاهی_محمد علی جهانگیر بلور چیان_منوچهر فرزاعی_بهمن رادمریخی_سیروس فلاح خیر_هادی پیرو نذیریهمسر آقا غلام فرااسماعیل کریمی در دشتی
ردیف بعدی از راست_سید حجت میر حسینی مقدم_گلزار معاون _مدیر صادقی _احمد غبرایی_محمود بزرگ بشر
فریدون جهان بخش_احمد رضا راجی_نور محمدی_یدالله عابدینی پور_
ردیف بعدی از راست:اسفند گلشاهی_علیرضا پیشگاه_بهرام آزاد پیما _بهمن خسروی یکتا_زایری مقدم_
حسن گلشاهی_محمد تقی شمسی _محمد رضا محجوبی_حجت معینی_حسن پور(الماسی)-هوشنگ جهانگیر بلورچیان

نشسته از راست:محمد صداقت_اپرتا_مستجری_یداله فتاحی_مظفری_صبح زاهدی_شمس الدینی
جعفر کیا_محمد مسگرچیان_هادی راستروان_کنفی_محمد پور_گلعلی مباشر امینی -مباشر امینی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر