۱۳۹۴ اسفند ۱۹, چهارشنبه

این عکس عبقری های لاهیجان شاهکاراست . این عکس را آقاسید محسن سنجری در صفحه ی جی پلاسش باشتراک گذاشته است . مرحوم حاجی اسماعیل عبقری تبریزی جد عبقری ها در وسط عکس کنار بوته های اولیه چای در بیجار بنه لاهیجان با فاصله از پسرش و کارگرانش و نوه هاش عکس گرفته است حتمآ عکاس حسین چهره نگاری بوده است از کلاه پهلوی هاشان معلوم است در زمان رضا شاه گرفته شده است . یکی با چانچو دونفر با دسته گل و دیگری با چماق بدست ایستاده اند . چند بچه ی کارگر ها هم هستند.

این عکس عبقری های لاهیجان شاهکاراست . این عکس را آقاسیدمحسن سنجری در صفحه ی جی پلاسش باشتراک گذاشته است . حاجی تبریزی جد عبقری های لاهیجان در وسط عکس کنار بوته های اولیه چای در بیجار بنه لاهیجان با فاصله از پسرش و کارگرانش و نوه هاش عکس گرفته است . حتمآ عکاس حسین چهره نگاری بوده است از کلاه پهلوی هاشان معلوم است در زمان رضا شاه گرفته شده است . یکی با چانچو دونفر با دسته گل و دیگری با چماق بدست 
.ایستاده اند . چند بچه ی کارگر ها هم  عقب تر دیده میشوند

حتمآ بوته های چای برایشان اهمیت داشت که وسط بوته ها را برای عکس انداختن انتخاب کرده بودند ، پدر من هم که دوربین کداک داشت و عکاسی را دوست داشت عکس های شبیه این زیاد دارد که مهمان ها دوستان فامیلین را وسط بوته های چای میبرد و عکس یادگاری میگرفت ، حتی فقط و فقط از بوته های چای عکس میگرفت


یکی میگفت این آدم ها کوشا بودند خادم بودند از قبل شان خیلی ها نان میخوردند ، خودساخته بودند با دست خالی کارخنه دار شدند و به نسل های بعد از خودشان سرمایه دادند.

۳ نظر:

  1. حتمآ بوته های چای برایشان اهمیت داشت که وسط بوته ها را برای عکس انداختن انتخاب کرده بوند ، پدر من هم که دوربین کداک داشت و عکاسی را دوست داشت عکس های شبیه این زیاد دارد که مهمان ها دوستان فامیلین وسط بوته های چای میبرد و عکس یادگاری میگرفت ، حتی فقط و فقط از بوته های چای عکس میگرفت .

    پاسخحذف
  2. یکی میگفت این آدم ها کوشا بودند خادم بودند از قبلشان خیلی ها نان میخوردند ، خودساخته بودند با دست خالی کارخنه دار شدند و نسل های بعد از خودشان سرمایه دادند

    پاسخحذف

  3. خانواده عبقری و بزرگ خاندان مرحوم حاجی اسماعیل تبریزی که در وسط تصویر دیده می شود در باغ چای خویش در روستای بیجاربنه لاهیجان.نامبرده بنیانگذار کارخانه چای توانا در لاهیجان بوده است.

    پاسخحذف