۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

تیم البرز شهرستان لاهیجان استان یکم سال1340 زمین ورزش لاهیجان عکس از مظفر کمالی از راست ایستاده هوشنگ میرکیا _مظفرکمالی _ سیروس یوسفی_علی مظهر سرمدی_ ؟ _هادی نوغانچی_منوچهر اعتمادی_هوشنگ زنگانه _ محسن طوافی _جلال انصاری نشسته از راست حاج محمد خورشا _حسن محمودی _جمشید جهانگیری_ اصغرمیر مطلبی_ عبدالله گلشاهی _فریدون روحی پور_ محمدحسن کریم

تیم البرز شهرستان لاهیجان استان یکم سال1340 زمین ورزش لاهیجان
عکس از مظفر کمالی
از راست ایستاده
هوشنگ میرکیا مظفرکمالی  یوسفی علی مظهر سرمدی ؟ هادی نوغانچی منوچهراعتمادی هوشنگ زنگانه
 جلال انصاری

نشسته از راست
حاج محمد خورشا حسن محمودی جمشید جهانگیری اصغرمیر مطلبی عبدالله گلشاهی فریدون روحی پور محمدحسن کریم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر