۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

این عکس را جناب علی مظهری برایم فرستاده است همان سال های چهل ، کنار اطاقک کپری ساحل چمخاله ، نیمکت و میز و چهارپایه صنوبری، گوش دادن به موسیقی صفحه چهار ترانه ای پشت و رو، وکرامافون برق و باتری پورتابل تپاز، قاچ هندوانه خوش بش و گپ دوستانه .

از راست :
 بچه؟ _علی مظهری با عینک _ایرج جهانگیری_صادق جمشیدی در پشت_؟_محمدتقی توکلی_ حسن کیانی دوست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر