۱۳۹۵ تیر ۹, چهارشنبه

عکس فریدون محمد دوست جلوی درب اولین کارخانه چایسازی دولتی لاهیجان موسوم هوختیف یا سنگی موسسه را آقاسید محسن سنجری در فیسبوک به نمایش گذاشته است .

عکس فریدون محمد دوست جلوی درب اولین کارخانه چایسازی دولتی لاهیجان موسوم هوختیف یا سنگی موسسه را آقاسید محسن سنجری در فیسبوک به نمایش گذاشته است .
روی عکس با قلم خیلی درشت نوشته شده بود "هوخ تیف"  من پاک اش کردم وبرای اینکه اسم هوخیف آورده باشم زیرعکس نوشتم ولی چون نرم افزارپیکاسا حروف فارسی قبول نمیکرد به انگلیسی نوشتم   .
عکس مربوط به 1330است اگر خوب توجه کنید درب روبروی کارخانه نیست در واقع قدیم کارخانه دو درب و یک جاده هلالی شکل داشت و از یکی واردو از در دیگری خارج میشدند و از قدیم من یادم هست سید علی امامپور همه کاره اینجا بود 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر