۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

این عکس زیبارا پروفسورلاهیجانی که ساکن اطریش است برایم فرستاده است . پروفسور دکتر هوشنگ خوش سرورکه بازنشسته بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه گراتس است ازپدرش که کارمند بیمارستان لاهیجان بود بیادگار داشت . در وسط این عکس دکتر محمدرضا حکیم زاده با کارکنان کارمندان و بهیاران و پزشکیاران بیمارستان رضاشاه کبیر لاهیجان در خرداد 1328 گرفته است .

نفر چهارم از چپ پدر دکتر خوش سرور است
 دکتر خوش سرور بقیه را اینطور معرفی فرمودند :

اسامی کارمندان بیمارستان لاهیجان از چب براست:
۱ ـ سید نواده ناظر خرید، ۲ ـ عیسی شریعتی پرستار، ۳ ـحسین گلشاهی ۴ ـ محمد رضاخوش سرور حسابدار، ۴ ـ فاطمه احمدی کمک پرستار، ۵ ـ صدیقه نورافکن پز شکیار، ۶ و ۷ ـ‌؟، ۸ ـ سپهر، ۹ ـ عزت محمدی کمک پرستار، ۱۰ ـ حمیده تجلی کمک پرستار، ۱۱ ـ حسین قطب، ۱۲ ـ زنیب خوشحال،۱۳ ـ نفر نشسته دکتر محمد رضا حکیم زاده ریئس بیمارستان لاهیجان ( ۱۳۲۸ خورشیدی).

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر