۱۳۹۵ شهریور ۲۲, دوشنبه

چند عکس من در روستای زیبای گمل لاهیجان

مهدی توکلی با دوربینم از من عکس گرفت

مدرسه گمل

یکی از اهالی گمل

لالیکی دار


درگمل از چندنفر پرسیدم درخت انجیلی یا پاروتیا
Parrotia 
را کسی نمی شناخت
فقط میگفتند درخت جنگلیه 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر