۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

این عکس ، حمزه دیوسالار


این عکس دیوسالار را درصفحه ام در فیسبوک گذاشتم بعضی ها ایراد گرفتند و باورنکردند وگفتند شخص دیگری است .

اتفاقی در خیابان به دوست قدیمی آقای سخن آفرین پلیس بازنشسته نشانش دادم تایید کردو کمی از خاطرات با ایشان و شیرینکاری هاش صحبت کرد  و گفت اسم کوچکش حمزه است سروان حمزه دیوسالاراوایل سالهای پنجاه درلاهیجان بود .ایشان رییس شهربانی و پلیس بود . بسیار جدی و متفاوت بود آدم های هم سن و همدوره من گاهگاهی از او یاد میکنند اینجا فکر میکنم روز متینگ حزب رستاخیز چهارچراغ لاهیجان باشه
چهره آشنا زیاد است از جمله مرحوم حاج صادق پورنصیری و پسرعمه من عیسی میر رازقی که آنموقع  معاون فرماندار بود بیش از نود سال سن دارد در تهران ساکن است خدا حفظش بفرماید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر