۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

نوشته ها و لغت لاهیجانی_نوشته_محمد رضاتوکلی این عکس ها از همشهری آقا"رضا خوشدل راد "کارگردان سینما و فتوگراف
  

لینک زیر
صفحه لاجونی گپ زئن و لغات لاهیجانی
آو= آب
آو کونوس = میوه ازگیل نرم شده داخل آب
کله سر خور=کسی که از ظرف روی اجاق میخورد
کیناسین کیناسین راه شوئن =با نشیمن راه رفتن
دخسئن  خشکه اخته =خیس کردن اخته خشکه ، خمس
پیلیس     نیشگون
فوخوس   فشار
دکو   تنه زدن
هالوچین   تاب
گاره=گهواره
هاکه شیین = کشیدن
هکش= بکش
دکه شین=سفت کردن
دوستن= بستن
دود= ببند
سرومچه=سر و دهان
سرودیم=سر و صورت
آغوز=گردو
آغوز دار =درخت گردو
= مربای به
انار پته= مویز انگورپخته
پنیر بوروشته = املت پنیر تخم مرغ
لاکو= دختره
ریکه=پسرک
زنکه= زنه
مردکه=مردک
آولاکو= لاک پشت
سینه آو=شنا
نو= قایق چوبی
سینه آو بودی؟ = شنا کردی ؟
کولاکت= چوب حمل بار روی شانه
زیبیل =زنبیل
 انجیرلبه = سبد مخروطی چوبی حمل انجیر
وروره =زنبیل خیلی بزرگ
 چانچو= چوب دوسربرگشته حمل زنبیل
داره= داس اره ، داس دندانه دار
گرباز=بیل راست کوچک چلنگری شده
پاچو=چوب پازدن_ چوب تراشیده شده سوراخدار داخل دسته بیل
 داغوله= جرزدن
خانومه بازارسر فوخوته خوزهکه بزه
ریکه م بنیشته زمین لک لکاشون بوده


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر