۱۳۹۵ شهریور ۱۴, یکشنبه

بیژن آقا اصمعی بیوگرافی پدرش حسین اصمعی را چنین نوشته اند _ مرحوم حسین اصمعی در سال ۱۲۸۱ در لاهیجان متولد شد.وی پس از پایان تحصیلات ابتدایی و مقدماتی آن زمان برای ادامه تحصسل عازم نجف عراق گردید.بعد از اتمام تحصیلات حوزوی به ایران بازگشته و پس از ارایه مدارک تخصیلی خود به وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه وشرکت در آزمون وزارت عدلیه (دادگستری فعلی) در سال ۱۳۱۶ وبعد از گذراندن یک دوره کارآموزی به استخدام وزارت عدلیه (دادگستری) درآمد.او در شهرهای کازرون ویزد و سبزوار و لاهیجان و رشت تحت عناوین دادستان دادیار رییس دادگستری استان گیلان انجام وظیفه نموده وپس از بازنشستگی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری ومشاور قضایی تا آخرین رورهای زندگی مشغول به کار بود آن مرحوم در سال ۱۳۷۴ خورشیدی زندگی را بدرود گفت.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر