۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

سید علی امام پور و جعفر حکیمی عابد کارشناسان تکرار نشدنی صنعت چای ایران در کارخانه توکلی لاهیجان را سید محسن سنجری سرپرست صفحه چای ایرانی انتشار داده است .

نفر وسط عکس مرحوم ابوالحسن توکلی پسر عموی من هست آخرهای دهه سی آنجا کار میکرد

عکس های آقای امام پور را خانم فاطمه امام پور و همسرشان سرهنگ عبقری اهدا کرده اند که از ایشان بسیار سپاسشگزاریم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر