۱۳۹۵ آبان ۲, یکشنبه

آقایان دبیران دبیرستان ایرانشهرلاهیجان که در سالنامه سال 33_1332 بچاپ رسیده است و تشکرازجناب مهندس سید محسن سنجری که این عکس را به اشتراک گذاشته اند

  اول کتابچه یا سالنامه عکس محمدرضاشاه را که باید میداشت

 مدیرکل فرهنگ یا آموزش و پرورش استان گیلان سید صدرالدین دست غیب  

ایستاده جلواز راست: نوری کیافر، کنارسری دبیر علوم اجتماعی_هوشنگ نگهبان دبیر فیزیک
حاج ملارضایی دفتر دار_مهدی مخمر دبیر هنر_؟_ابوالقاسم غمگسار_سیدمحمدباقرنجفی رئیس فرهنگ لاهیجان و دبیرعلوم طبیعی_محمدحسین درویش فشتمی رییس دبیرستان_صدر گیلانی دبیر جغرافیا
ردیف بالا: پرویز ارزیده دبیرفیزیک_حسین شعبانی پور دبیر فیزیک_هوشنگ جهانگرد محبوب دبیر ادبیات_سیروس ناصرشریف_ عباس نژادشمسی دبیر زیست شناسی_جلیل مسعودی دبیر زبان انگلیسی_محمدعلی محدث مجتهدی دبیر عربی _ محسن طوافی معاون دبیرستان 
نوری کنارسری یا همان کیافر گویا اوایل در دبیرستان دبیر علوم اجتماعی بود ولی اوایل دهه چهل  همینجا در دبیرستان ایرانشهررییس شد
  من یادم هست در همان ماههای اول شروع بکارش یکی از دانش آموزان با چاقو به اوحمله کرده بود و مجروحش کرده بود و خودش را دوان دوان به بیمارستان رسانده بود و مداوا شد
عباس حاجی ملا رضایی دفتر دار مردی مهربان و دوستداشتنی با قدی کوتاه وصدای کلفت و مردانه ای داشت
عباس شمسی دبیر زیست بود بسیار با شخصیت و نجیب باصدای ریز و نازک داشت
محسن طوافی ریاضی درس میداد مرد قد بلند با هیکل ورزشکارانه ای داشت وهمه ازش حساب میبردند وناظم مدرسه بود
در وسط جلو سیدمحمدباقرنجفی رئیس فرهنگ لاهیجان و دبیرعلوم است
در سالنامه علاوه بر عکس مدرسه دانش آموزان عکس های باغ کشاورزی باغ های قدیم چای و باغ ملی را هم بچاپ رسانده بودند

ساختمان تازه ساخت ایرانشهر لاهیجان که در زمینی بزرگ درمحله امیرشهید لاهیجان دقیقآ شمال ورزشگاه در هزار متر مربع ساخته شده بود

دروسط 
علی تبگر یا پویا است
سید حسین میرمجلسی_سیروس محقق
 نیاجلیلی _ علیزاده غریب_پرویزطاهری پرورهمدانی
سمت راست حسن سبیل معروف بود بچه ها حسن آقا صداش میکردند اسم فامیلی اش بخاطرنیاوردم ولی پسرش که معلم شد اسم فامیلی اش عوض کرد و فروهش را برای خودش انتخاب کرد 

۳ نظر:

 1. ایرانشهرلاهیجان, پرویزطاهری پرورهمدانی, حسن سبیل, علیزاده غریب, نیاجلیلی, نوری کنارسری, کیافر, عباس حاجی ملا رضایی, عباس شمسی, محسن طوافی, علی تبگر, پویا, لاهیجان,

  پاسخحذف
 2. ایستاده جلواز راست: نوری کیافر، کنارسری دبیر علوم اجتماعی_هوشنگ نگهبان دبیر فیزیک
  حاج ملارضایی دفتر دار_مهدی مخمر دبیر هنر_؟_ابوالقاسم غمگسار_سیدمحمدباقرنجفی رئیس فرهنگ لاهیجان و دبیرعلوم طبیعی_محمدحسین درویش فشتمی رییس دبیرستان_صدر گیلانی دبیر جغرافیا
  ردیف بالا: پرویز ارزیده دبیرفیزیک_حسین شعبانی پور دبیر فیزیک_هوشنگ جهانگرد محبوب دبیر ادبیات_سیروس ناصرشریف_ عباس نژادشمسی دبیر زیست شناسی_جلیل مسعودی دبیر زبان انگلیسی_محمدعلی محدث مجتهدی دبیر عربی _ محسن طوافی معاون دبیرستان

  پاسخحذف
 3. آقای یوسف محیطی اصل در اینستاگرام نوشته اند که حسن سیبیل اسم فامیلی اش پیشقدم بود . آقای بابک بخشی پور نوشته اند که سیدحسین میرمجلسی پزشک داخلی وفوق تخصص گوارش وکبد شدند درتهران ساکن شدند.

  پاسخحذف