۱۳۹۵ آبان ۱۹, چهارشنبه

اکبرصفابخش مسئول صفحه عکس هاس قدیمی از لاهیجان و لاهیجانیها پس ازوقفه ای طولانی عکس های اصغر کاتوزی را بنمایش گذاشته است باتشکراز جناب اکبرآقا صفابخش تعدای از آنهارامکررآ انتشار میدهم البته بعضی از عکس هارا کمی تغییرداده ام

سمت چپ استاندارگیلان دکتر عباس بابک است که به اصغر کاتوزی جایزه میدهد
پیربازاری رییس آموزش و پرورش که آنموقع اداره فرهنک نامیده میشد درحال اهدای جایزه به اصغرکاتوزی است
.کاتوزی پسرهایچو کارشناس چای از کشورچین بود
جلال انصاری پشت کاتوزی ایستاده است
ابریشم چیان رییس تربیت بدنی دهه سی پشت تصویر نشسته است و کمی از سر و صورتش مشخص است
محمدرضا کاتوزی برادر اصغرکاتوزی پسر بزرگتر هایچو دروسط عکس و جلوی آقای "هیئت" فرماندار دهه سی ایستاده است پشت میکروفن پیربازاری رییس فرهنگ و پسرش باکلاه پیش آهنگی اون پشت نشسته استاز راست
جلال انصاری_ محمدرضاکاتوزی_حسین خوشبین_ اصغر کاتوزی_شمسی
حسین خوشبین بعد ها دوره آموزشی دبیری ورزش دیده بود و درلاهیجان سالها معلم ورزش بود و سپس به شهردیگری انتقال پیداکرد
نژاد شمسی آموزگار بود که چای  پزخانه ی پدرش نزدیک چهارراه شهرداری سابق نزدیک به کوچه امیر مومن را تبدیل به باشگاه پینگ پونگ کرده بود و میز و راکت به جوانان اجاره میدادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر